Seyir
Asistan
Araç Takip Sistemi

Soğuk Zincir Taşımacılığında Çok Büyük Maliyet Avantajı Sağlıyoruz.

Soğuk Zincir Taşımacılığında Çok Büyük Maliyet Avantajı Sağlıyoruz.

Seyir Mobil Genel Müdürü Yakup Küçük, “Gururla taşıdığımız ‘Yerli Malı’ sertifikamızın verdiği avantaj ile ilk alım maliyetlerini oldukça taban seviyelerinde tutuyoruz. Bununla birlikte alınan tasarruf önlemleri sonucunda ürünümüzün kısa sürede kendini amorti etmesi, kullanıcılarımıza çok büyük bir maliyet avantajı sağlıyor” dedi.

Sahip olduğu lojistik tecrübesiyle 2012 yılında faaliyete geçen Seyir Mobil, bugün 13 bin müşteriye ve 130 bin araç takip cihazına ulaşmış durumda. Tamamen kendisine ait yaptığı Ar-Ge çalış-malarıyla araç takip ve filo yönetim sistemle-rinde sektörel çözümler üreten ve geliştiren, yüzde 100 yerli bir teknoloji şirketi olan Se-yir Mobil, Türkiye’nin 81 iline yayılan bir ser-vis ağına sahip. Kesintisiz, kaliteli ve hızlı hiz-metlerle iş ortaklarının soru ve sorunlarına çare olan Seyir Mobil, Türkiye’nin her nokta-sına ulaşıyor. Firma, son dönemde yaptığı atı-lımlar sayesinde, orta vadede daha aktif ola-cağı yurt dışı pazarında da kendine yer edin-miş durumda.

“SEKTÖRDE KENDİMİZİ AYRIŞTIRDIK”

Seyir Mobil Genel Müdürü Yakup Küçük, 30 yıllık lojistik tecrübelerinin ve güçlü Ar-Ge ça-lışmalarının bir sonucu olarak; filo yönetimi, araç takibi, CANbus ile raporlama, dijital ta-kograftan veri indirme, nesne takip, bluetooth eşleşmesi ile soğuk zincir takibi ve kablosuz dorse eşleşmesi gibi müşterilerinin sektörel tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Ya-kup Küçük, “Uluslararası ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001 ve ISO 27001 kalite sertifikasyon-larına sahibiz. Ürünlerimizde CE ve E-Mark belgelerinin yanı sıra yerli malı belgesine de sahip olup bu yönlerimizle sektörde kendimi-zi ayrıştırdık” dedi. 

Yakup Küçük, soğuk zincir taşımacılığıy-la ilgili verdikleri hizmetleri ise şöyle anlattı: “Kendi Ar-Ge’miz tarafından bu sene geliştiril-miş olan ve şu anda aktif olarak sahaya sunu-lan Kablosuz Dorse Eşleşme ve Soğuk Zincir Takip modülümüz BLE20’den bahsedebiliriz. Sektörel olarak müşterilerimizin talepleri ve geri dönüşleri ile tasarlanan bu yeni ürünü-müz, kablosuz dorse eşleşme, kablosuz sıcak-lık sensörü ile anlık sıcaklık takibi, raporlama, geliştirilmiş batarya ömrü gibi birçok özelliği de içinde barındırıyor. Kablosuz Dorse-Çekici Eşleşme çözümü çok sayıda çekici ve dorse-ye sahip filolarda, kontrol ve raporlama açı-sından üst düzey bir deneyim sunuyor. Sun-duğu kolay eşleşme ve kategorileme sistemi sayesinde özellikle büyük operasyonlarda eş-leşme sırasındaki zaman kaybı ve yanlış dor-se alma gibi kontrol dışı birçok sorunun önü-ne geçiyor. 

BLUETOOTH İLE SOĞUK ZİNCİR TAKİBİ

Soğuk Zincir Takibi çözümünden bahsede-cek olursak, et, balık, tavuk, dondurma, süt, ilaç, aşı, tıbbı malzemeler gibi kolay bozula-bilen ürünlerin sevk ve depolama esnasın-da uygun sıcaklık aralığında olup olmadığı-nın kontrol edilmesi çok önemli. Bluetooth eşleşme özelliğine sahip BLE20 modülü, üs-tün teknolojisi sayesinde, frigorifik araçları-nızda taşıdığınız ürünlerin sıcaklık aralıkla-rını ve kritik sıcaklık değişimlerini anlık ola-rak kolayca takip edilebiliyor. Bu ürün ister küçük soğutuculu araçlarda, ister büyük dor-seye sahip frigorifik araçlarda isterseniz de soğuk hava depoların kullanıma sunuluyor. Sunduğu kolay eşleşme, kategorileme ve üs-tün sıcaklık kontrol sistemi sayesinde özellik-le büyük operasyonlarda zaman kaybı ve kri-tik sıcaklık değişimleri gibi kontrol dışı birçok sorunun önüne geçiyor.” 

Yakup Küçük sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de ilk kez ve sadece Seyir Mobil bün-yesinde kullanılan ‘tek sim kart ve tek cihaz’ özelliği ile ‘SYR FM20’ ürünümüz, bu alanda kullanıcılara olağanüstü bir kolaylık sağlıyor. LTE 4G bağlantı desteği bulunan bu ürün sa-yesinde, dijital takograftan veri indirme, las-tik basınç ve sıcaklıklarının kontrolü, yakıt ta-kibi, tonaj bilgisi, bakım-servis kayıtları taki-bi, yasal zorunluluk nedeniyle büyük önem arz eden sürücü kalan sürüş takibi, Blueto-oth ile değişken dorse ve ısı takibi gibi hiz-metlerin raporlarına ulaşmak mümkün. Ay-rıca gururla taşıdığımız “Yerli Malı” sertifika-mızın verdiği avantaj ile ilk alım maliyetlerini oldukça taban seviyelerinde tutuyoruz. Bu-nunla birlikte alınan tasarruf önlemleri so-nucunda ürünümüzün kısa sürede kendini amorti etmesi, kullanıcılarımıza çok büyük bir maliyet avantajı sağlıyor.”

Yukarı